Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Turistička zajednica Grada Drniša (u daljnjem tekstu TZG Drniša) objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

TZG Drniša kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice TZG Drniša (www.tz-drnis.hr).

Stupanj usklađenosti
Internetska stranica TZG Drniša i mobilna aplikacija Visit Drniš djelomično su usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom.

Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:
(a) neusklađenosti sa Zakonom

Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice.
Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni. Radi se o datotekama koje nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je skeniranim dokumentima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Određen broj slika i slikovnih prikaza nema pripadajući tekstualni opis.

Na pojedinim stranicama se strukturalni elementi i tablice koriste u svrhu oblikovanja tekstualnog sadržaja, odnosno za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici.

Dio poveznica nije prikazan deskriptivno, odnosno označen je izrazima „više“, „ovdje“ itd.
(b) nerazmjerno opterećenje
Za neusklađenosti navedene pod točkom a) TZG Drniša se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
(c) sadržaj nije unutar opsega Zakona
U skladu s člankom 3. Zakona TZG Drniša smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
Pojedine PDF datoteke objavljene prije 23. rujna 2019.
Prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.
Priprema Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., a zadnji put revidirana 22. rujna 2020.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela TZG Drniša.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva TZG Drniša možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti na niže navedene adrese:
e-poštom: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Poštom na adresu: TZG Drniša, Ulica Domovinskog rata 5, 22 320 Drniš

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.