Projekt „Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka“ provodi se na širem području Drniša (Drniš, kanjon Čikola, Miljevački plato, Trbounje) od lipnja 2014. godine, a u trajanju od 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta „Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka“ je 632.133,51 EUR, od čega Europska unija sufinancira 532.382,84 EUR (84,22%). Nositelj projekta je Grad Drniš, a partneri su Turistička zajednica Grada Drniša, Muzej Grada Drniša, Javna ustanova PRIRODA Šibensko-kninske županije i Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Ciljevi projekta

Opći cilj je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta na širem području Drniša kroz razvoj turizma. Specifičan cilj je razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na području koje graniči s NP „Krka“ kroz uređivanje kulturnih i rekreacijskih lokaliteta, izgradnju kapaciteta relevantnih dionika i razvoj promotivnih alata. Ciljane grupe projekta, uz partnerske institucije u provedbi projekta, su: pružatelji turističkih usluga, mali i srednji poduzetnici, obrti i seoska domaćinstva, turističke agencije, turoperatori i novinari specijaliziranih časopisa, budući instruktori kanjoninga i slobodnog penjanja te nezaposlene osobe. Krajnji korisnici provedbe ovog projekta su i susjedne jedinice lokalne samouprave u Šibensko-kninskoj županiji (Skradin, Ružić, Bilice, Knin, Promina, Kistanje, Unešić, malo i srednje poduzetništvo, obrti i seoska domaćinstva, lokalno stanovništvo Šibensko – kninske županije, turisti, posjetitelji drniškog područja, turističke agencije, planinarski, speleološki i biciklistički klubovi i udruženja.

Projektne aktivnosti

A1. Upravljanje projektom
A2. Rekonstrukcija Stare mlinice i pristupnog puta
A3. Uređenje i označavanje biciklističkih staza
A4. Uređenje staza za rekreativni turizam u kanjonu Čikole
A5. Jačanje institucionalnog kapaciteta i ljudskih resursa u turizmu
A6. Marketing i promocija

Očekivani rezultati projekta

R1. Poboljšana koordinacija između institucionalnih dionika u turizmu na projektu. Uspostavljen sustav projektnog menadžmenta.
R2. Turistički lokaliteti drniškog područja značajni za kulturnu ponudu obnovljeni i opremljeni za turiste i posjetitelje
R3. Biciklističke staze na drniškom području uređena i uključena u turističku ponudu
R4. Uređene i tehnički opremljene rute za aktivni turizam u kanjonu Čikole – zaštićenom prirodnom području
R5. Postojeći, novi i potencijalni poduzetnici u turizmu educirani i upoznati s novim turističkim proizvodima. Ojačani institucionalni kapaciteti u turizmu
R6. Integrirana turistička ponuda šireg drniškog područja promovirana na domaćem i stranim tržištima

Dodatne informacije o projektu “Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka” možete saznati u Gradu Drnišu (nositelj projekta). Više informacija možete pronaći i u projektnom letku:

link letak