Kanjoning (canyoning) podrazumijeva prolazak kroz kanjon uz korištenje različitih tehnika, uključujući hodanje, penjanje (sa ili bez užeta), skakanje, plivanje i dr.

Izuzetno atraktivni kanjon Čikole, čija dubina seže do 130 m i kojim zimi teče brza krška rijeka - ljeti je gotovo potpuno suh i pruža mogućnost kanjoninga.

Na ovoj lokaciji kanjoning uključuje tehničko penjanje koje zahtijeva penjačku opremu. Opremljena ruta duga 10 km počinje na tzv. Napoloenovom mostu i završava unutar područja NP Krka.